Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι ένα είδος δημιουργικής συνεργασίας του Ψυχολόγου με τους γονείς, η οποία μπορεί να πάρει τρεις μορφές ανάλογα με το αίτημα των γονέων. Αυτές είναι:

 • Συμβουλευτική εργασία με τους γονείς, με σκοπό να κατανοήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη συμπεριφορά του παιδιού, την οποία θεωρούν «προβληματική»
 • Συμβουλευτική εργασία με τους γονείς με σκοπό την πρόληψη μελλοντικών ανεπιθύμητων συμπεριφορών/καταστάσεων αλλά και την κατανόηση του ρόλου τους
 • Συνεργασία με τους γονείς με σκοπό να προστατευθεί και να ενισχυθεί η θεραπευτική εργασία του παιδιού με τον ειδικό

Στη Συμβουλευτική Γονέων συνεργάζομαι με τους γονείς με σκοπό:

 • Να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί το πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους
 • Να ανακαλύψουν και να αποδεχθούν πιθανές αδυναμίες τους στην προσπάθειά τους να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
 • Να βρεθούν εναλλακτικοί και πιο εποικοδομητικοί τρόποι επικοινωνίας με τα παιδιά τους, δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο συμβίωσης, αποδεχόμενοι την προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες τις δικές τους, αλλά και των παιδιών τους

  Η Συμβουλευτική Γονέων δεν είναι απλώς, μία διαδικασία παροχής συμβουλών προς τους γονείς. Ο Ψυχολόγος προσπαθεί να βοηθήσει τους γονείς να δώσουν ένα διαφορετικό νόημα στο πρόβλημα-σύμπτωμα του παιδιού αλλά και να δουν το κόστος και το όφελος της ύπαρξης του προβλήματος. Τους βοηθά δηλαδή, να δουν το πρόβλημα με μία διαφορετική ματιά μέσα από την οποία θα μπορέσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις επίλυσης του προβλήματος.


Σχολή Γονέων

Οι Σχολές γονέων ιδρύθηκαν με στόχο να υποστηρίξουν τους γονείς στον πολύπλοκο ρόλο τους, καθώς θεωρείται πως ο ρόλος του γονιού είναι ο πιο σημαντικός ρόλος , που αναλαμβάνει κάποιος, ίσως και το πιο «δύσκολο επάγγελμα».

Οι Σχολές Γονέων ,τις οποίες συντονίζω, βασίζονται στο εξελικτικό σύστημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων Μαρίας Χουρδάκη (1962-2016).

  

Ο πρωταρχικός σκοπός των Σχολών Γονέων είναι:

 • Να στηρίξουν το θεσμό της οικογένειας, η οποία αποτελεί το πρώτο πλαίσιο ασφάλειας και σταθερότητας, στο οποίο γεννιέται και ανατρέφεται το παιδί
 • Να προστατεύσουν την ψυχική υγεία των ανήλικων και ενήλικων μελών του οικογενειακού συστήματος, μέσω της πληροφόρησης των νέων δεδομένων της επιστήμης της Ψυχολογίας

  Η Σχολή Γονέων έχει ως στόχο πρώτα την πρόληψη και έπειτα την ενημέρωση των γονέων για διάφορα θέματα, με σκοπό να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ενδεικτικά θέματα που θα παρουσιαστούν:

 • Στάδια της φυσιολογικής εξέλιξης του παιδιού
 • Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας γονέων-παιδιού
 • Διαχείριση της «δύσκολης» συμπεριφοράς του παιδιού
 • Συναισθηματική αγωγή του παιδιού

  Η θεματολογία διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των γονέων.

 • Κάθε ομάδα αποτελείται από 10-15 γονείς.
 • Οι συναντήσεις είναι δεκαπενθήμερες.
 • Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι 1 ½ ώρα.

  Η Ομάδα Γονέων ξεκινά με μία μικρή παρουσίαση ενός συγκεκριμένου θέματος από την Ψυχολόγο. Στη συνέχεια, ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Σε αυτή τη φάση, οι γονείς καλούνται να παραθέσουν τυχόν απορίες, προβληματισμούς και γενικότερα τις απόψεις τους για το θέμα της συγκεκριμένης συνάντησης.