Συμβουλευτική Γονέων

  Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα είδος θεραπευτικού παιχνιδιού, η οποία χρησιμοποιεί μία ποικιλία μεθόδων παιχνιδιού και δημιουργικών τεχνών, με σκοπό αντιμετωπιστούν χρόνια, μέτρια και σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών. Η κατεύθυνση της Παιγνιοθεραπείας, που εφαρμόζω, βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να απελευθερώσουν το δυναμικό τους. Μέσω του θεραπευτικού παιχνιδιού, το παιδί έχει την ευκαιρία να ανακουφιστεί, ξεδιπλώνοντας τα συναισθήματά του και τα προβλήματά του, μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Παιγνιοθεραπείας είναι να γίνει το παιδί πιο ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ.Μέσα από μία δημιουργική διαδικασία, που χρησιμοποιεί ως θεραπευτικό εργαλείο το παιχνίδι και τις τέχνες, το παιδί έχει την ευκαιρία:

 • Να αφηγηθεί την προσωπική του ιστορία
 • Να εκφράσει τα συναισθήματά του και να τα επεξεργαστεί
 • Να βρει λύσεις σε καταστάσεις, που δυσκολεύουν την καθημερινότητά του στο σχολείο ή την οικογένεια
 • Να αυξήσει την αυτοεκτίμησή του ανακαλύπτοντας τις ικανότητές του
 • Να τροποποιήσει συμπεριφορές, που είναι πιθανό να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, όπου ζει
 • Να αυξήσει την προσαρμοστικότητά του σε καινούριες καταστάσεις της ζωής του
 • Να καλλιεργήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του
 • Να βελτιώσει την κοινωνικοποίησή του


Η Παιγνιοθεραπέια ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις:

 • Διαχείριση θυμού/επιθετικότητα
 • Υπερκινητικότητα-Διάσπαση προσοχής
 • Αυτισμός
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Πένθος/απώλεια
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Προβλήματα επικοινωνίας
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Χαμηλή σχολική επίδοση
 • Διαζύγιο-χωρισμός
 • Τραύμα-Κακοποίηση

  Η προσέγγιση της Παιγνιοθεραπείας του PTI(Play Therapy International) είναι πιστοποιημένη από το PSA(Professional Standards Authority).